Get Adobe Flash player

RODO

Informacje dla osób niebędących dłużnikami ani wierzycielami, uczestników i trzeciodłużników

Obowiązek informacyjny – strony postępowania:

 

Wierzyciel

 

 

I. Administrator danych osobowych, jakim jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Nowicka Kancelaria Komornicza Nr III w Zgorzelcu informuje niniejszym, że Przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie opisanej w piśmie załączonym do niniejszego zawiadomienia i czyni to na podstawie art. 2.3 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów kpc i przepisów o biurowości kancelarii komornika a także w celu wykonania zadań, określonych w tych przepisach i obejmujących prowadzenie urządzeń ewidencyjnych kancelarii komornika oraz dokumentowanie przebiegu egzekucji. Po zakończeniu postępowania dane osobowe Pani/ Pana będą przetwarzane do celów archiwalnych na podstawie art. 37a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych (podstawa z art..6 ust..1 lit..c , art..6 ust..1 lit..e RODO);

 

Więcej…

Informacje dla wierzycieli

Obowiązek informacyjny – strony postępowania:

 

Wierzyciel

 

I. Administrator danych osobowych, jakim jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Nowicka Kancelaria Komornicza Nr III w Zgorzelcu informuje niniejszym, że Przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie opisanej w zawiadomieniu o wszczęciu egzekucji załączonym do niniejszego pisma i czyni to na podstawie art. 2.3 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów kpc i przepisów o biurowości kancelarii komornika a także w celu wykonania zadań, określonych w tych przepisach i obejmujących prowadzenie urządzeń ewidencyjnych kancelarii komornika oraz dokumentowanie przebiegu egzekucji. Po zakończeniu postępowania dane osobowe Pani/ Pana będą przetwarzane do celów archiwalnych na podstawie art. 37a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów rozporządzenia rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r.

w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych (podstawa z art..6 ust..1 lit..c , art..6 ust..1 lit..e RODO);

 

Więcej…

Informacje dla dłużników

Obowiązek informacyjny – strony postępowania:

 

Dłużnik

 

I. Administrator danych osobowych, jakim jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Zgorzelcu Małgorzata Nowicka Kancelaria Komornicza Nr III w Zgorzelcu informuje niniejszym, że Przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie opisanej w zawiadomieniu o wszczęciu egzekucji załączonym do niniejszego pisma i czyni to na podstawie art. 2.3 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów kpc i przepisów o biurowości kancelarii komornika a także w celu wykonania zadań, określonych w tych przepisach i obejmujących prowadzenie urządzeń ewidencyjnych kancelarii komornika oraz dokumentowanie przebiegu egzekucji. Po zakończeniu postępowania dane osobowe Pani/ Pana będą przetwarzane do celów archiwalnych na podstawie art. 37a ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r.
w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń
ewidencyjnych (podstawa z art..6 ust..1 lit..c , art..6 ust..1 lit..e RODO).

 

Więcej…