Get Adobe Flash player

Nieruchomości

24.06.2019r. I Licytacja lokalu mieszkalnego

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

24-06-2019r. o godz. 12.00

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A       L I C Y T A C J A     N I E R U C H O M O Ś C I

 

stanowiącej: lokal mieszkalny nr 2 stanowiący odrębną nieruchomość położony w Sulikowie przy ul. Kościelnej 1, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00037163/9, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt dz.nr 726/10 oraz części budynku
i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 209/1000 KW JG1Z/00044018/0.
W skład mieszkania wchodzą dwa pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój o łącznej powierzchni użytkowej
37,85 m kw.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 76.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 57.000,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości
tj.7.600,00 z
ł najpóźniej do dnia 21-06-2019r. w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

17.06.2019r. I Licytacja lokalu mieszkalnego


 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

17-06-2019r. o godz.13.30

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

 

opisanej jako: lokal mieszkalny nr 5 stanowiący odrębną nieruchomość położony w Zgorzelcu przy
ul. Piłsudskiego 8, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00025046/6, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 977/10000 części KW JG1Z/00012600/4. Lokal mieszkalny nr 5 położony jest na I piętrze wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc o powierzchni użytkowej 77,54 m kw. Do lokalu przynależy toaleta o powierzchni 1,0 m kw oraz piwnica 4,5 m kw.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 234.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 175.500,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości
tj. 23.400,00 zł najpóźniej do dnia 14.06.2019r. w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

03.06.2019r. I Licytacja lokalu mieszkalnego

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

03-06-2019r. o godz. 12.00

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A      L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

 

opisanej jako: lokal mieszkalny nr 7 stanowiący odrębną nieruchomość położony w Jerzmankach 22B, gmina Zgorzelec, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00017003/4 wraz z ułamkowym udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 8/100 części - KW JG1Z/000016992/6. Lokal mieszkalny składa się z przedpokoju, trzech pokoi, kuchni, łazienki i toalety. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 65,6 m kw. Mieszkanie rozkładowe - bez pomieszczeń przechodnich. Bezpośrednio z pokoju jest wejście do wszystkich pokoi, kuchni oraz łazienki i wc. Pomieszczenia są widne i ustawne. Lokal wyposażony jest w instalacje c.o., wodną, kanalizacyjną. elektryczną oraz gazową. W ramach posiadanych udziałów właściciele użytkują piwnicę.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 144.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 108 000,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości
tj. 14.400,00 zł najpóźniej do dnia 31.05.2019r. w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

20.05.2019r. I Licytacja udziału w wysokości1/2 cześci w lokalu mieszkalnym

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

20-05-2019r. o godz. 12.30

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

 

stanowiącej: udział w wysokości 1/2 części w lokalu mieszkalnym nr 3 stanowiącym odrębną nieruchomość położonym w Bogatyni przy ul. Wyczółkowskiego 36, posiadającym założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00052809/1 wraz z ułamkowym udziałem prawa własności w częściach wspólnych, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 16514/1000000 części - KW JG1Z/00045739/7. Nieruchomość lokalowa nr 3 o funkcji mieszkalnej, położona jest na I piętrze budynku mieszkalnego. Mieszkanie składa się z trzech pokoi, kuchni oraz łazienki z wc. W 2017r. współwłaściciel nieruchomości wykonał w lokalu częściowy remont połączony z pracami budowlanymi polegającymi na zmianie układu przestrzennego mieszkania. W wyniku wyburzenia ścianek wewnętrznych pomiędzy jednym pokojem, kuchnią i przedpokojem powstała duża strefa dzienna łącząca ze sobą salon z otwartą kuchnią. Po wejściu z klatki schodowej wstępuje się bezpośrednio do tego pomieszczenia. Mieszkanie nie ma bowiem przedpokoju. Wspomniany salon jest pomieszczeniem przechodnim do 2 pokoi oraz łazienki z wc. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 60,70 m kw. Do mieszkania przynależy piwnica o powierzchni 3,90 m kw.

 

Udział w wysokości 1/2 części w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 85.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 63 750,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości
tj. 8.500,00 zł najpóźniej do dnia 17-05-2019r. w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

20.05.2019r. I Licytacja budynku mieszkalnego w udziale 1/2 części

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

20-05-2019r. o godz. 13.00

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I

 

stanowiącej grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość w udziale 1/2 części, położony w Zgorzelcu przy ul. Szmaragdowej 40, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00015099/9. Nieruchomość położona jest w obrębie działki gruntu nr 42 o powierzchni 279 m kw. Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny w zabudowie szeregowej o powierzchni zabudowy 75 m kw, powierzchni całkowitej budynku 219 m kw, kubaturze 638 m3, powierzchni użytkowej mieszkań 101 m kw. Liczba kondygnacji nadziemnych: 3, podpiwniczenie: całkowite. Występują 1 balkon i taras. Na parterze znajduje się ganek, przedpokój, 2 pokoje, kuchnia, toaleta, komunikacja. Na piętrze oprócz korytarza są 3 pokoje oraz łazienka. Nad nimi jest nieużytkowy strych. W piwnicy znajdują się: komunikacja, pomieszczenia gospodarcze, kotłownia, pralnia i garaż.

 

Udział w wysokości 1/2 części w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 205.000,00 zł. Cena wywoławcza
w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 153 750,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości
tj. 20.500,00 zł najpóźniej do dnia 17.05.2019r. w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji
i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności