Get Adobe Flash player

Nieruchomości

29.07.2019r. II Licytacja nieruchomości gruntowych

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

29-07-2019r.

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

 

D R U G A     L I C Y T A C J A     N I E R U C H O M O Ś C I

 

godz.12.00

1. Nieruchomości gruntowej, działka ewidencyjna nr 58/1 o powierzchni 0,1236 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym pięciolokalowym położonej w Ruszowie ul. Świerczewskiego 24 , posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00015090/6. Układ funkcjonalny budynku obejmuje pięć lokali:- w poziomie parteru: 1. lokal I: trzy pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, razem: 56,80 m2,

2. lokal II: jeden pokój, kuchnia, razem 18,60 m2, 3. lokal III: dwa pokoje, kuchnia + toaleta, razem 41,00 m2,

- w poziomie poddasza: 4. lokal IV: pokój, dwa pokoje poddaszowe, kuchnia, przedpokój, razem 35,50 m2,

5. lokal V: pokój, dwa pokoje poddaszowe, kuchnia, toaleta, razem 37,00 m2.Razem powierzchnia użytkowa mieszkalna budynku mieszkalnego wynosi 188,90 m2. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną
(z sieci wodociągowej), kanalizacyjną(do szamba bezodpływowego), ogrzewanie piecowe indywidualne dla poszczególnych lokali. Na działce nr 58/1 obok budynku mieszkalnego zlokalizowany jest także budynek gospodarczy murowany, w którym znajdują się komórki gospodarcze i latryny.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 154.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 102.666,66 zł., rękojmia wynosi 15.400,00 zł.

 

godz.12.30

2. Nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Ruszowie, ul. Świerczewskiego 23. Nieruchomość stanowią działki ewidencyjne nr 57/3, 57/4 o powierzchni 0,74 ha objęte księgą wieczystą o nr KWJG1Z/00022370/5 oraz działki ewidencyjne nr 58/2, 60 o powierzchni 2,15 ha objęte księgą wieczystą o nr KW JG1Z/00015090/6 stanowiące całość funkcjonalną. Razem powierzchnia nieruchomości gruntowej wynosi 2,89 ha. Działki nr 57/3 i 58/2 są razem zagospodarowane, oświetlone i uzbrojone, a działka nr 60 stanowi przylegający park ze stawem. Cały teren jest ogrodzony. Na działkach nr 57/3, 57/4 i 58/2 znajdują się zabudowania:

1) budynek hotelowy, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony, z restauracją, basenem
i pokojami hotelowymi na 30 osób, wzniesiony w I połowie XX wieku, rozbudowany i wyremontowany z 2006r. i w 2010r., aktualnie w standardzie deweloperskim, stopień zaawansowania 85%, powierzchnia całkowita 1.214,55 m2.

2) budynek usługowo-gospodarczy z garażami, parterowy z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia, wzniesiony
w I połowie XX wieku, rozbudowany i wyremontowany w 2006 i w 2010r., aktualnie w stanie deweloperskim, stopień zaawansowania ok. 85%, powierzchnia całkowita 1.072,30 m2,

3) budynek stajni, parterowy z poddaszem nieużytkowym, bez podpiwniczenia, wzniesiony w I połowie XX wieku
i wyremontowany na początku XX wieku, powierzchnia użytkowa 139,50 m2.

Budynek hotelowy i usługowo-gospodarczy wyposażone są w instalacje elektryczne, wodne, kanalizacyjne i centralnego ogrzewania zasilane z własnej kotłowni wyposażonej w piec olejowy (każdy budynek posiada oddzielną kotłownie). Stan techniczny zabudowań dobry, standard wykończenia deweloperski.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 3.146.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 2.097.333,33 zł., rękojmia wynosi 314.600,00 zł.

 

godz.13.00

3. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ruszowie , gmina Węgliniec posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00038492/1. Nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowią działki ewidencyjne nr 38 o powierzchni 1,64 ha, nr 41 o powierzchni 0,24 ha,
nr 42 o powierzchni 0,63 ha, nr 62/5 o powierzchni 0,20 ha,nr 67/1 o powierzchni 0,12 ha, nr 63/1 o powierzchni 0,32 ha, nr 62/3 o powierzchni 0,35ha, nr 63/2 o powierzchni 0,95 ha, nr 66/11 o powierzchni 0,5286 ha. Razem powierzchnia działek: 4,9786 ha. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 62.900,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 41.933,33 zł., rękojmia wynosi 6.290,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania poszczególnych nieruchomości najpóźniej do dnia 26-07-2019r. w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

24.06.2019r. I Licytacja lokalu mieszkalnego

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

24-06-2019r. o godz. 12.00

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A       L I C Y T A C J A     N I E R U C H O M O Ś C I

 

stanowiącej: lokal mieszkalny nr 2 stanowiący odrębną nieruchomość położony w Sulikowie przy ul. Kościelnej 1, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00037163/9, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt dz.nr 726/10 oraz części budynku
i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 209/1000 KW JG1Z/00044018/0.
W skład mieszkania wchodzą dwa pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój o łącznej powierzchni użytkowej
37,85 m kw.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 76.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 57.000,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości
tj.7.600,00 z
ł najpóźniej do dnia 21-06-2019r. w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.