Get Adobe Flash player

20.05.2019r. I Licytacja udziału w wysokości1/2 cześci w lokalu mieszkalnym

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc

w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

20-05-2019r. o godz. 12.30

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A   N I E R U C H O M O Ś C I

 

stanowiącej: udział w wysokości 1/2 części w lokalu mieszkalnym nr 3 stanowiącym odrębną nieruchomość położonym w Bogatyni przy ul. Wyczółkowskiego 36, posiadającym założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00052809/1 wraz z ułamkowym udziałem prawa własności w częściach wspólnych, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 16514/1000000 części - KW JG1Z/00045739/7. Nieruchomość lokalowa nr 3 o funkcji mieszkalnej, położona jest na I piętrze budynku mieszkalnego. Mieszkanie składa się z trzech pokoi, kuchni oraz łazienki z wc. W 2017r. współwłaściciel nieruchomości wykonał w lokalu częściowy remont połączony z pracami budowlanymi polegającymi na zmianie układu przestrzennego mieszkania. W wyniku wyburzenia ścianek wewnętrznych pomiędzy jednym pokojem, kuchnią i przedpokojem powstała duża strefa dzienna łącząca ze sobą salon z otwartą kuchnią. Po wejściu z klatki schodowej wstępuje się bezpośrednio do tego pomieszczenia. Mieszkanie nie ma bowiem przedpokoju. Wspomniany salon jest pomieszczeniem przechodnim do 2 pokoi oraz łazienki z wc. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 60,70 m kw. Do mieszkania przynależy piwnica o powierzchni 3,90 m kw.

 

Udział w wysokości 1/2 części w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 85.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 63 750,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości
tj. 8.500,00 zł najpóźniej do dnia 17-05-2019r. w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.